Trải nghiệm

Trải nghiệm

Một số trải nghiệm của khách hàng tại Salon Lovely Korea & BeautyMake up artist Quách Ánh

Hotgirl Bích Ngọc rất hài lòng với kiểu tóc mới của mình

Người đep Thùy Dương làm tóc tại Lovely Korea & Beauty

Hotgirl Ngọc Anh làm tóc tại Lovely Korea & Beauty

Trải nghiệm của một số khách hàng khác

Một số review của khách hàng sau khi làm tóc tại salon

Make up tại Salon

...
...
...
Sale

Không sẵn có

Hết hàng